Nejlepší recenze jsou ozvěny ze škol  :-)

Své postřehy z představení můžete napsat sem  .

Používám Mozek


ZŠ Žarošice:    https://www.zszarosice.cz/akce/pouzivam-mozek
Ve středu 23. 11. 2016 absolvovali žáci 3. až 9. ročníku výukový program Používám mozek. Žáci se zábavnou formou naučili o základních funkcích jednotlivých smyslů a o práci mozku. Zkusili si, jaké to je, když vnímá jen jeden ze smyslů, zjistili, co je to smyslový klam. Pan Zezula měl své povídání připravené adekvátně věku dětí, pracoval nejdříve se skupinou žáků ze 3. až 5. třídy a poté se staršími žáky z 6. až 9. ročníku. I když byl program zaměřený na seznámení se s funkcí našich smyslů, vždy byl brán ohled na jejich využití pro praktický život, zvláště pro učení. Pan Zezula také nezapomněl na drobné výchovné vsuvky, a tak žáci z jeho programu odcházeli o něco pobavenější, vzdělanější i vychovanější.

ZŠ Na výsluní, Uherský Brod:   https://www.zsvysluni.cz/pouzivam-mozek

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 navštívili naši žáci 3. – 9. ročníků naučně preventivní program „Používám mozek“, kde se vtipnou formou seznámili se způsobem využívání svého mozku. 

Během poutavého programu jsme se dozvěděli zajímavé informace o získávání informací z prostředí, kde tyto informace nervová soustava zpracovává nebo jak využít znalosti o práci mozku k efektivnímu učení - ale nejen to. Díky velkému množství rekvizit a modelů jsme si mohli názorně představit například proces, kdy si neurony posílají informace. Bylo přínosné znovu slyšet o nutnosti neustále prověřovat získané informace či zbytečně neničit svoje zdraví. Zajímavé bylo téma o vzniku strachu, kdy žáci získali taky návod k tomu, jak se strachu zbavit. Celý program probíhal v atmosféře, která nás všechny udržela v neustálé pozornosti. Nikdo z přítomných se nenudil, všichni jsme se bavili a mnohé se naučili.

ZŠ Milotice:   https://www.zsmilotice.cz/index.php/zakladni-skola1/143-pouzivam-mozek
V pondělí 15. února se žáci 6. – 9. tříd účastnili výukového pořadu s názvem Používám mozek. Ústředním tématem představení byl lidský mozek. Velký model mozku se světelnými demonstracemi průběhu impulzů navozoval atmosféru, která nás všechny udržela v neustálé pozornosti. Poznali jsme, kudy se informace do mozku dostávají a jak fungují optické klamy.

Byli jsme seznámeni se záludnostmi klamavé reklamy a pochopili, že ne všechno, co nám reklama předkládá, je takové, jak to vidíme našima očima. Názorný byl model ucha (v nadpřirozené velikosti)  s funkčním bubínkem, pohyblivými kůstkami a nervy. Žáci si připomněli, jak se mají efektivně učit. Viděli jsme, která centra mozku jsou ovlivněna po požití alkoholu nebo drog. Povídali jsme si o tom, jak vzniká strach a jak se mu můžeme bránit, pozornost byla věnována i problému šikany. Pro žáky, kteří se do pořadu aktivně zapojovali, byly připraveny za odměnu placky s výstižným nápisem „POUŽÍVÁM MOZEK“. Vše proběhlo hravou, zábavnou a názornou formou a nikdo se nenudil.


ZŠ Nový Hrádek:    https://www.zsnovyhradek.cz/clanek.php?clanek=661
- pro mě bylo vtipné, jak se chtěl kluk učit a maminka mu dala řízek
- mně se líbilo, jak pustil hudbu na plné pecky
- jak se propojují nervy v mozku a jak funguje ucho
- mě zaujalo o tom učení, jak říkal, že tím víc si budeme pamatovat
- pro mě bylo legrační, jak řízek říkal "Sněz mě!"
- úplně, úplně všechno- nejvíc se mi líbili papoušci, jak hráli na babu


ZŠ Kroměříž - galerie fotografií: https://www.zszachar.cz/fotogalerie-skoly/skolni-rok-2015-2018/category/274-pouzivam-mozek


Mám chytré Tělo

ZŠ Nové město nad Metují:    https://www.zsmaleci.cz/index.php/2-uncategorised/345-mam-chytre-telo
V měsíci lednu se žáci 3. - 9. tříd účastnili fyzikálně -přírodopisného preventivního programu Mám chytré tělo. Naše tělo, celoživotní přítel, který nás nikdy neopustí, nám může pomoci splnit naše reálná přání, pochopit, jak v těle fungují a vzájemně se ovlivňují tělesné orgány a soustavy, co je stres - například z písemky nebo pocitu méněcennosti, co se v té chvíli odehrává v našem těle, jak se bránit dlouhodobému a krátkodobému stresu nebo jak si zvýšit zdravé sebevědomí.

Postřehy žáků:

Stroje, které znázorňovaly části těla, byly propracované a zajímavé.
Líbily se mi makety - pohyblivé části těla, protože dá práci, je sestrojit.
Fukar s vanilkou byl super.
Zjistil jsem, že jsem hmota.  
     žáci 6.ročníků

Přednášku jsem si velice užil. Už vím, jak se v některých chvílích zachovat. Základní jsou tři věty: „Všichni jsme stejní. Mám chytré tělo. Všechno je změna.“      
Přednášku jsem si opravdu užila. Byla o lidském těle a jeho zvláštnostech. Přednášel nám jeden veselý pán. Povídal nám třeba o jednom klukovi, kterého neměl nikdo rád. Ten jednou přišel do třídy s tím, že umí karate. Předvedl několik kousků a pak se ho všichni báli a už ho neotravovali. Přitom karate neuměl, naučil se jen pár věcí.                
    7.B

Program byl zdařilý, líbily se mi bublinkové a kouřové efekty, kterými pan Zezula show zpestřil. Zaujaly mě znalosti i to, jak rychle, plynule a bez zaváhání vše popisoval.                                                                                                   
Víme, co dělat, když si budeme připadat bezcenní. Občas jsou chvíle, které bolí, ale máme je nechat plynout a snažit se naplnit život drobnými radostmi.  
     9.A


ZŠ Staňkova Pardubice:   https://www.zsstankova.cz/u_200123.html

Dne 23.1.2020 se některé z našich tříd zúčastnily programu "Mám chytré tělo". Program byl promyšlený, pozitivní, povzbuzující, měl spád a vtip a zároveň byl velmi názorný a plný informací. Účinkující pan Zezula navíc prolnul celé představení příběhem o jeho spolužákovi z mládí, Matějovi, s kterým děti prožívaly jeho trápení a nakonec i šťastné rozuzlení. Děti měly možnost na vlastní oči vidět, jak pracují plíce, srdce, ledviny, trávicí trakt, jak na nás účinkuje stres a také, jak funguje v našem těle adrenalin. Z velkého fukaru, kterým pan Zezula rozprašoval vanilkovou vůni, se na nás snesla pohoda, kterou jsme si odnesli s sebou do tříd.


ZŠ Nížkov:   https://zs.nizkov.cz/aktuality/mam-chytre-telo
V úterý 28. 11. 2017 v dopoledních hodinách přijel již podruhé na naši školu pan Vladislav Zezula. Zatímco v loňském roce nám představil svůj program „Používám mozek“, letos si pro nás připravil fyzikálně-přírodopisně-preventivní pořad „Mám chytré tělo“. Žáci se pořadu aktivně účastnili, ať už zodpovězením nejrůznějších vědomostních otázek, tak i obsluhou velkých názorných pomůcek, které sloužily k demonstrování „chytrosti“ našeho těla. Panu Zezulovi se rozhodně podařilo žáky zaujmout obsahem programu, ale také jeho podáním. Představil žákům jejich celoživotního přítele, který je nikdy neopustí a který jim může pomoci splnit jejich (reálná) přání – jejich TĚLO. Poradil, jak bojovat se stresem nebo jaké metody lze využít ke zvýšení sebevědomí. Budeme se těšit na další krásně zpracovaný pořad v podání pana Zezuly.

ZŠ Horní Cerekev:   https://www.zshornicerekev.cz/uvod/mam-chytre-telo?utm_source=aktuality&utm_medium=rss&utm_campaign=375468
Mám chytré tělo ...je název vzdělávacího programu (nejen) pro děti...
V pátek 26. dubna zavítal na naši školu pan Vladislav Zezula s fyzikálně-přírodopisně-preventivním programem Mám chytré tělo aneb Když už člověk jednou je,…. Hlavní myšlenkou pořadu pro žáky 2. až 9. ročníku je, jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu, kdo nám pomůže splnit naše přání, samozřejmě reálná. Stěžejní roli hrály velké pohyblivé mechanické pomůcky (1x1,5 m), které představovaly srdce, plíce, trávicí ústrojí, játra, ledviny, krevní oběh, kosti a svaly, všechny propojené v jeden fungující celek. Vedlejších rolí se pak zhostili sami žáci, kteří tyto modely ovládali.

Pan Zezula nám ukázal, jak naše tělo funguje, když je v pohodě, jak reaguje, když je ve stresu. Zajímavým způsobem žákům ukázal, jak se stresem bojovat a jak s tělem umět pracovat. Všichni jsme si z programu odnesli tři cenné poznatky: 1.Všechno je změna. 2. Všichni jsme stejní. 3. Mám chytré tělo.


Přichází Zákon:

ZŠ Hlubočky:   https://www.zshlubocky.cz/prichazi-zakon-aktuality-3917.html
Žáci 5. až 9. třídy ZŠ Hlubočky zhlédli dne 25. září 2019 naučný program, který jim humornou formou představil vše, co se týká zákonů přírodních i lidských. Pořad byl nazvaný Přichází Zákon a v rámci projektu Člověk a fyzika ho představil ing. Vladislav Zezula ze Svitav. Žáci viděli model Chammurapiho stély s prvním zákoníkem, pokusili se s autorem zodpovědět otázky: Proč tu jsem? Kde jsem se tu vzal? Z čeho jsem? Začali velkým třeskem, zrodem atomů, výbuchem hvězd... Dotkli se pojmů právo a svoboda. 
Ústřední myšlenka, kterou si i žáci na konci odnášeli, zněla: Jsem součástí přírody, ať chci nebo ne. Atomy nejsou hodné ani zlé. Záleží na mně, jak je budu používat.

ZŠ Kameničky:    https://www.zskamenicky.cz/sites/default/files/inline-files/P%C5%99ich%C3%A1z%C3%AD%20z%C3%A1kon.pdf
30. ledna se rozdávalo vysvědčení za 1. pololetí a my jsme se rozhodli, že tento sváteční den našim žákům zpříjemníme fyzikálně-přírodopisně-preventivním pořadem "Přichází zákon", s kterým za námi již potřetí v rámci projektu Člověk a fyzika zavítal pan Zezula ze Svitav. Využil mnoha názorných pomůcek, aby i mladším dětem vysvětlil, jak a z čeho vznikal svět. Takže i ti, kteří ještě nemají chemii a s fyzikou teprve začínají, mohli pochopit spoustu přírodních zákonitostí a i to, proč v rámci zdravého sebevědomí by měl každý z nás v sobě hledat atomy tygra, geparda, orla a mravenečka. Protože každý z nás je jedinečný a nejen ve škole chce vyniknout, něco znamenat, získat obdiv svých vrstevníků, cítit se svobodně a bezpečně.

ZŠ Určice: https://www.zsmsurcice.cz/index.php?id=419651&action=detail&oid=4478722&nid=9946

V úterý 19. listopadu se žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili výukového pořadu Přichází Zákon, který je součástí projektu Člověk a fyzika, jehož autorem je bývalý dlouholetý učitel pan Vladislav Zezula. Ten byl také moderátorem celého pořadu. Společně s ním žáci hledali odpovědi na otázky: Proč jsem? Z čeho jsem? Kde jsem se tu vzal? Co mohu? Během sedmdesáti minut se žáci prošli celou dlouhou historií naší existence od Velkého třesku a vzniku vesmíru přes vznik života a vývoj druhů až po člověka s jeho výjimečným postavením v živé přírodě. Seznámili se se zákony přírodními i lidskými a nutností se jimi řídit.