Termíny na školní rok 2020/2021

Jak pravil Cicero: "Inter arma silent musae"

Jak 17.8.2020 pravilo MŠMT: "Škola v průběhu školního roku (2020/2021) zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno;..."

Jelikož se to celkem dalo čekat, pracuji letos na jiných projektech. Tak snad někdy jindy.

Košík