O projektu Člověk a fyzika

Výstupem projektu Člověk a fyzika je výukový pořad - divadlo pro žáky základní školy, naučný pořad s nečekanými fyzikálními jevy, 70 minut akcí a povídání, s názornými pomůckami velkými od 20 cm po 2 x 2,5 metru.

Člověk... :

Projekt je o člověku. O dítěti i dospělém jedinci.
Je o hardware: jak funguje naše tělo, jak reaguje na vnější podněty.
Je o software: jak naše smysly vnímají realitu a jak ji interpretují.
Zkušenosti z práce v prevenci rizikového chování (dříve prevenci sociálně patologických jevů) využívám k objasnění některých důvodů chování agresorů, s dětmi naznačíme možnosti řešení.

... a fyzika:

Při představení používám velké pomůcky (až 2 x 2,5 metru) založené na různých fyzikálních principech. Lehce se při tom seznámíme s některými fyzikálními jevy a zákony.

Hlavně taky... software bez hardware prostě pracovat nemůže. A opačně: hardware bez software nemá naplnění.

V našem složitém těle probíhají neustále miliardy interakcí, aniž bychom je vnímali. 
Některé z nich si názorně ukážeme - projekt směřuje k alespoň částečnému uvědomění si sebe sama. 

Do tohoto projektu jsem přetavil životní zkušenosti z  výuky na školách, konstrukční praxe a zálib v umělecké sféře.

Prvním výstupem tohoto projektu - poprvé uvedeným v září 2014 - je výukový pořad POUŽÍVÁM MOZEK.
Druhým výstupem - poprvé uvedeným v září 2017 - je pořad MÁM CHYTRÉ TĚLO
Třetím výstupem - poprvé uvedeným v září 2019 - pořad PŘICHÁZÍ ZÁKON

K dnešnímu dni měla představení dohromady 3 premiéry a 1088 repríz.