O projektu Člověk a fyzika

Výstupem projektu Člověk a fyzika je výukový pořad - divadlo pro žáky základní školy, naučný pořad s nečekanými fyzikálními jevy, 70 minut akcí a povídání, s názornými pomůckami velkými od 20 cm po 2 x 2,5 metru.

Člověk:

Projekt je o člověku. O dítěti i dospělém jedinci.

Je o hardware: jak funguje naše tělo, jak reaguje na vnější podněty.

Je o software: jak naše smysly vnímají realitu a jak ji interpretují.

Zkušenosti z práce v prevenci rizikového chování (dříve prevenci sociálně patologických jevů) využívám k objasnění některých důvodů chování agresorů, s dětmi naznačíme možnosti řešení.

a fyzika:

Při představení používám velké pomůcky (až 2 x 2,5 metru) založené na různých fyzikálních principech. Lehce se při tom seznámíme s některými fyzikálními jevy a zákony.


Hlavně taky... software bez hardware prostě pracovat nemůže. A opačně: hardware bez software nemá smysl.


V našem složitém těle probíhají neustále miliardy interakcí, aniž bychom je vnímali. 

Některé z nich si názorně ukážeme - projekt směřuje k alespoň částečnému uvědomění si sebe sama. 


Do tohoto projektu jsem přetavil životní zkušenosti z  výuky na školách, konstrukční praxe a zálib v umělecké sféře.


Prvním výstupem tohoto projektu, se kterým od září 2014 působím na základních školách, je výukový pořad POUŽÍVÁM MOZEK.

Druhým výstupem - poprvé uvedeným v září 2017 - je pořad MÁM CHYTRÉ TĚLO

Třetím výstupem - poprvé uvedeným v září 2019 -pořad PŘICHÁZÍ ZÁKON


0