Používám Mozek                                                            od roku 2014

Motto:  Jak se naučit na písemku na jedničku.

Názorně uvidíme (uslyšíme, ucítíme čichem i hmatem), jak postupovat, když se chceme něco naučit tak, aby nám to v hlavě i zůstalo... minimálně do písemky. Přesvědčíme se, že to jde, naučit se "nesmysly".

Taky si řekneme, co dělat, když se nám v hlavě rodí strach (z těch, kteří se nám posmívají, ubližují nám; ze sebe - z osobního selhávání). 

Představení trvá cca 70 minut, má pevnou kostru obalenou častou improvizací - interakce s dětmi bývá plná nečekaných podnětů... 

Ke dnešnímu dni mělo představení 580 repríz.

Podrobnější informace o konkrétní náplni, věkových skupinách, finančních podmínkách, technických požadavcích na představení, optimálních volných termínech apod. Vám rád pošlu do e-mailu nebo sdělím telefonicky.

Ze stránek škol:

ZŠ Žarošice:    https://www.zszarosice.cz/akce/pouzivam-mozek
Ve středu 23. 11. 2016 absolvovali žáci 3. až 9. ročníku výukový program Používám mozek. Žáci se zábavnou formou naučili o základních funkcích jednotlivých smyslů a o práci mozku. Zkusili si, jaké to je, když vnímá jen jeden ze smyslů, zjistili, co je to smyslový klam. Pan Zezula měl své povídání připravené adekvátně věku dětí, pracoval nejdříve se skupinou žáků ze 3. až 5. třídy a poté se staršími žáky z 6. až 9. ročníku. I když byl program zaměřený na seznámení se s funkcí našich smyslů, vždy byl brán ohled na jejich využití pro praktický život, zvláště pro učení. Pan Zezula také nezapomněl na drobné výchovné vsuvky, a tak žáci z jeho programu odcházeli o něco pobavenější, vzdělanější i vychovanější.

ZŠ Na výsluní, Uherský Brod:    https://www.zsvysluni.cz/pouzivam-mozek
Ve čtvrtek 17. 3. 2016 navštívili naši žáci 3. – 9. ročníků naučně preventivní program „Používám mozek“, kde se vtipnou formou seznámili se způsobem využívání svého mozku.
Během poutavého programu jsme se dozvěděli zajímavé informace o získávání informací z prostředí, kde tyto informace nervová soustava zpracovává nebo jak využít znalosti o práci mozku k efektivnímu učení - ale nejen to. Díky velkému množství rekvizit a modelů jsme si mohli názorně představit například proces, kdy si neurony posílají informace. Bylo přínosné znovu slyšet o nutnosti neustále prověřovat získané informace či zbytečně neničit svoje zdraví. Zajímavé bylo téma o vzniku strachu, kdy žáci získali taky návod k tomu, jak se strachu zbavit. Celý program probíhal v atmosféře, která nás všechny udržela v neustálé pozornosti. Nikdo z přítomných se nenudil, všichni jsme se bavili a mnohé se naučili.

ZŠ Nový Hrádek:    https://www.zsnovyhradek.cz/clanek.php?clanek=661
- pro mě bylo vtipné, jak se chtěl kluk učit a maminka mu dala řízek
- mně se líbilo, jak pustil hudbu na plné pecky
- jak se propojují nervy v mozku a jak funguje ucho
- mě zaujalo o tom učení, jak říkal, že tím víc si budeme pamatovat
- pro mě bylo legrační, jak řízek říkal "Sněz mě!"
- úplně, úplně všechno- nejvíc se mi líbili papoušci, jak hráli na babu


ZŠ Kroměříž - z galerie fotografií: https://www.zszachar.cz/fotogalerie-skoly/skolni-rok-2015-2018/category/274-pouzivam-mozek

Fotografie publikované s laskavým svolením ZŠ Zachar Kroměříž


Galerie obrázků, které jsem dostal od dětí.