Přichází Zákon                                                                od roku 2019

Motto: Proč jsem? Z čeho jsem? Co mohu?

Zákony lidské a zákony přírodní. Ty první jsou staré pár tisíc let, ty druhé 13,8 miliardy let. 

Uvidíme model Chammurapiho stély v životní velikosti (2,25 metru) a co se děje, když lidské zákony nedodržujeme.

Pokusíme se odpovědět na otázku Proč tu jsem? Kde jsem se tu vzal? Z čeho jsem? - půjdeme na to pěkně od lesa - počínaje Velkým třeskem, pak zrodem atomů, výbuchem hvězd, vznikem vody, vznikem komet, planet, Země, vznikem života na Zemi. 

Evoluci druhů projdeme od posledního společného předka živých organizmů až po člověka a jeho výjimečného postavení v živé přírodě. To vše na velkých pohyblivých modelech s různými efekty.

Dotkneme se pojmů právo a svoboda, a jak je ve všech pořadech zvykem, uděláme něco pro zvýšení vlastního sebevědomí.

No a jen tak mimochodem probereme i pár přírodních zákonů, z nichž některé nám pomohou více věřit sám sobě. Například zákon zachování energie.

Ústřední myšlenkou pořadu je:   Jsem součástí přírody, ať chci, nebo ne. Atomy nejsou hodné ani zlé. Záleží jen na mně, jak je budu používat.

Představení trvá cca 70 minut, má pevnou kostru obalenou improvizací - interakce s dětmi bývá plná nečekaných podnětů...

Ke konci roku 2022 mělo představení  96 repríz.

Podrobnější informace o konkrétní náplni, věkových skupinách, finančních podmínkách, technických požadavcích na představení, optimálních volných termínech apod. Vám rád pošlu do e-mailu nebo sdělím telefonicky.

Recenze:  Co najde Google, když mu zadáte heslo "přichází zákon"?