Přichází Zákon                                                                od roku 2019

 

Motto: Kde vzít sílu, když mi nic nejde

Zákony lidské a zákony přírodní. Ty první jsou staré pár tisíc let, ty druhé 13,8 miliardy let.

Uvidíme model Chammurapiho stély v životní velikosti (2,25 metru) a co se děje, když lidské zákony nedodržujeme.

Pokusíme se odpovědět na otázku Proč tu jsem? Kde jsem se tu vzal? Z čeho jsem? - půjdeme na to pěkně od lesa - počínaje Velkým třeskem, pak zrodem atomů, výbuchem hvězd, vznikem vody, vznikem komet, planet, Země, vznikem života na Zemi.

 

Evoluci druhů projdeme od posledního společného předka živých organizmů až po člověka a jeho výjimečného postavení v živé přírodě. To vše na velkých pohyblivých modelech s různými efekty.

Dotkneme se pojmů právo a svoboda, a jak je ve všech pořadech zvykem, uděláme něco pro zvýšení vlastního sebevědomí.

No a jen tak mimochodem probereme i pár přírodních zákonů, z nichž některé nám pomohou více věřit sám sobě. Například zákon zachování energie.

Ústřední myšlenkou pořadu je:   Jsem součástí přírody, ať chci, nebo ne. Atomy nejsou hodné ani zlé. Záleží jen na mně, jak je budu používat.

Představení trvá cca 70 minut, má pevnou kostru obalenou improvizací - interakce s dětmi bývá plná nečekaných podnětů...


K dnešnímu dni mělo představení  113 repríz.

Podrobnější informace o konkrétní náplni, věkových skupinách, finančních podmínkách, technických požadavcích na představení, optimálních volných termínech apod. Vám rád pošlu do e-mailu nebo sdělím telefonicky.

Ze stránek škol:

 ZŠ Hlubočky: https://www.zshlubocky.cz/prichazi-zakon-aktuality-3917.html 
Žáci 5. až 9. třídy ZŠ Hlubočky zhlédli dne 25. září 2019 naučný program, který jim humornou formou představil vše, co se týká zákonů přírodních i lidských. Pořad byl nazvaný Přichází Zákon a v rámci projektu Člověk a fyzika ho představil ing. Vladislav Zezula ze Svitav. Žáci viděli model Chammurapiho stély s prvním zákoníkem, pokusili se s autorem zodpovědět otázky: Proč tu jsem? Kde jsem se tu vzal? Z čeho jsem? Začali velkým třeskem, zrodem atomů, výbuchem hvězd... Dotkli se pojmů právo a svoboda. Ústřední myšlenka, kterou si i žáci na konci odnášeli, zněla: Jsem součástí přírody, ať chci nebo ne. Atomy nejsou hodné ani zlé. Záleží na mně, jak je budu používat.

ZŠ Těšetice: https://www.zsmstesetice.cz/tesetice/zakladni-skola/nastenka-1455093618/clanek-prichazi-zakon/
Proč jsem? Z čeho jsem? Co můžu?.....
Děti společně s přednášejícím hledaly odpovědi na důležité zákony lidské společnosti a přírody: vznik vesmíru, život a vývoj druhů, výjimečnost člověka jako druhu, práva a svobody lidí, jak zvýšit sebevědomí.

Fotografie publikované s laskavým svolením ZŠ Těšetice