Přichází Zákon

Dalším pořadem, poprvé uvedeným v září 2019, je výukový pořad Přichází Zákon.

Motto: Proč jsem? Z čeho jsem? Co mohu?

Zákony lidské a zákony přírodní. Ty první jsou staré pár tisíc let, ty druhé 13,8 miliardy let. 

Uvidíme model Chammurapiho stély v životní velikosti (2,25 metru) a co se děje, když lidské zákony nedodržujeme.

Pokusíme se odpovědět na otázku Proč tu jsem? Kde jsem se tu vzal? Z čeho jsem? - půjdeme na to pěkně od lesa - počínaje Velkým třeskem, pak zrodem atomů, výbuchem hvězd, vznikem vody, vznikem komet, planet, Země, vznikem života na Zemi. 

Evoluci druhů projdeme od posledního společného předka živých organizmů až po člověka a jeho výjimečného postavení v živé přírodě. To vše na velkých pohyblivých modelech s různými efekty.

Dotkneme se pojmů právo a svoboda, a jak je ve všech pořadech zvykem, uděláme něco pro zvýšení vlastního sebevědomí.

No a jen tak mimochodem probereme i pár přírodních zákonů, z nichž některé nám pomohou více věřit sám sobě. Například Newtonovy zákony nebo zákon zachování energie.

Ústřední myšlenkou pořadu je:   Jsem součástí přírody, ať chci, nebo ne. Atomy nejsou hodné ani zlé. Záleží jen na mně, jak je budu používat.


Ke konci roku 2019 mělo představení 65 repríz


Představení trvá cca 70 minut, má pevnou kostru obalenou improvizací - interakce s dětmi bývá plná nečekaných podnětů...


Tento web slouží k obecnému seznámení se s projektem. Podrobnější informace o...

  • konkrétní náplni
  • věkových skupinách
  • finančních podmínkách
  • technických požadavcích na představení
  • optimálních volných termínech
  • apod.

...Vám rád pošlu do e-mailu nebo sdělím telefonicky.

0

 .